Monitorovaný priestor #KT008

Tabuľka PRIESTOR JE ZABEZPEČENÝ FOTOPASCAMI

PRIESTOR JE ZABEZPEČENÝ FOTOPASCAMI

s nočným videním a okamžitým odosielaním fotografie pomocou MMS.