0 položiek0.00

Žiadne produkty v košíku.

#ADR001 Iné nebezpečné látky a predmety

Iné nebezpečné látky a predmety

Iné nebezpečné látky a predmety

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste) je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti.

Kategórie: