Elektroinštalačný štítok #K000

Elektroinštalačný štítok

Možnosti textov v elektroinštalačných štítkoch podľa normy:

K011 Pozor elektrické zariadenie

K012 Pozor, životu nebezpečné napätie!

K013 Vysoké napätie životu nebezpečné!

K014 Pozor, možnosť výskytu životunebezpečného napätia!

K015 Pozor, pod napätím!

K016 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!

K017 Pozor svetelný obvod zostáva pod napätím!

K018 Pozor nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!

K019 Výstraha – životu nebezpečné je používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane!

K020 Pozor napätie……………..V!

 

Všetky naše štítky si môžete taktiež upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

Kategórie: