Elektroinštalačný štítok kombinovaný #K001

Cena za kus

Trojkombinácia elektroinštalačný štítok:

POZOR, ELEKTICKÉ ZARIADENIE !

VYPNI V NEBEZPEČENSTVE!

NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI !

Kategórie: