Kombinovaný štítok #KM002

Cena za kus

Kombinovaný bezpečnostný štítok:

POZOR, ELEKTICKÉ ZARIADENIE !

NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI !

ZARIADENIE SMIE OBSLUHOVAŤ LEN POVERENÝ PRACOVNÍK

Kategórie: