#MV013 – Dieťa na palube

Označenie na motorové vozidlo – Dieťa na palube – možnosť napísať meno dieťaťa, ktoré bude na samolepke (šírka 150 mm)

Označenie na motorové vozidlo – Dieťa na palube

Kategórie: