#MV026 – Štítok S

Označenie na motorové vozidlo – Značenie nákladných automobilov S – označenie pre vozidlo s nízkou úrovňou emisií (priemer 150 mm)

Označenie na motorové vozidlo – Značenie nákladných automobilov S – označenie pre vozidlo s nízkou úrovňou emisií

Kategórie: