#MV027 – Štítok U

Označenie na motorové vozidlo – Značenie nákladných automobilov U – označenie pre vozidlo s nízkou úrovňou hluku a emisií (priemer 150 mm)

Označenie na motorové vozidlo – Značenie nákladných automobilov U – označenie pre vozidlo s nízkou úrovňou hluku a emisií

Kategórie: