#NO002 Kusový predaj cigariet je zakázaný

Kusový predaj cigariet je zakázaný

 

Tabuľka – Kusový predaj cigariet je zakázaný. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.

Zo zákona:

Každá osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne
umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný” s výškou písma najmenej 30 mm.

Preto odporúčame veľkosť tabuľky minimálne 210 x 148 mm, aby bola dodržaná táto výška písma.

Kategórie: