#NO013 Vodný zdroj

Vodný zdroj

Tabuľka – Vodný zdroj. PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY I. STUPŇA. VSTUP NEPOVOLANÝM OSOBÁM A ZNEČISŤOVANIE ZAKÁZANÉ!