#NO029 HUP

Tabuľka – HUP – hlavný uzáver plynu.

Tabuľka – HUP – hlavný uzáver plynu. ZÁKAZ FAJČIŤ A MANIPULOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM V OKRUHU 1,5 M.