#NO030 Hromozvod

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

 

POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

POČAS BÚRKY SA
NEZDRŽUJTE BLIŽŠIE AKO 3 m
OD BLESKOZVODU

Kategórie: ,