Požiarny štítok #F005

Tabuľka na ochranu pred požiarmi je bezpečnostné označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

F 005.01 Hydrant

F 005.02 Hasiace prístroje

F 005.03 Požiarny hlásič

F 005.04 Požiarna hadica

F 005.05 Požiarny rebrík

F 005.06 Ohlasovňa požiaru

F 005.07 Hydrant ………. m

Kategórie: