Požiarny štítok #F006

Tabuľka na ochranu pred požiarmi je bezpečnostné označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

F 006.01 Hlásič požiaru

F 006.02 V prípade požiaru stlač tlačidlo!

F 006.03 V prípade požiaru rozbi sklo a stlač tlačidlo!

Kategórie: