Únikový východ #E030

Značky pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Tieto tabuľky ponúkame aj na luminiscenčných samolepkách.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole „Text na tabuľke alebo iná úprava“.