#VT019 WIFI nemáme

Vtipná tabuľka – WIFI nemáme, rozprávajte sa medzi sebou.

Vtipná tabuľka: WIFI nemáme, rozprávajte sa medzi sebou.