#VT036 Motivačná tabuľka do domácnosti

Motivačná tabuľka do domácnosti

V tomto dome
žijeme život naplno
robíme chyby
odpúšťame si
znovu vstávame
na nič sa nehráme
sme tu jeden pre druhého
vieme, že sme milovaní
preto milujeme aj my.