Výstražný štítok #W005

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 005.01 Pozor, nebezpečné neviditeľné žiarenie!

W 005.02 Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore

W 005.03 Pozor, rádioaktívne zamorenie!

W 005.04 Nebezpečenstvo rádioaktívnej látky

W 005.05 Pozor, pracovisko s rádioaktívnymi látkami!

W 005.06 Röntgenové pracovisko

W 005.07 Pozor, röntgenové zariadenie!

W 005.09 Pozor, nebezpečné ionizujúce žiarenie!

W 005.10 Pozor, radioaktívne kontaminované!

W 005.11 Kontrolované pásmo!

Kategórie: