Výstražný štítok #W021

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 021.01 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 0!
W 021.02 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 1!
W 021.03 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 2!
W 021.04 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 20!
W 021.05 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 21!
W 021.06 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu zóna 22!

Kategórie: