Zákazový štítok #P003

Zákazový štítok, ktorý zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

Značky zákazu je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, v ktorých by voľným vstupom bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole „Text na tabuľke alebo iná úprava“.

P003.01 Vstup zakázaný!

P003.02 Nevstupuj!
P003.03 Nevstupuj na trať!
P003.04 Stoj! Dopravný priestor
P003.05 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P003.06 Výstup zakázaný
P003.07 Zákaz chôdze týmto smerom
P003.08 Tu neprechádzaj!
P003.09 Nevstupuj! Opravuje sa
P003.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P003.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!
P003.12 Nepribližuj sa!
P003.13 Zákaz vstupu nepovolaným osobám
P003.14 Zákaz vstupu pre chodcov