Zákazový štítok #P021

Zákazový štítok, ktorý zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

Značky zákazu je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, v ktorých by voľným vstupom bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole „Text na tabuľke alebo iná úprava“.

P021.01 Zákaz neoprávnenej manipulácie

P021.02 Zákaz manipulácie pri prevádzke

P021.03 Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu

P021.04 Neotváraj!

P021.05 Nezatváraj! Vo vnútri sa pracuje

P021.06 Neotváraj počas jazdy!

P021.08 Opusti tento priestor!

P021.10 Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži