Dopravný štítok #D001

Napíšte aká hodnota má byť na štítku (napr. 80 km)
Cena za kus

Možnosti textu v dopravnom štítku:

D 001.01 Maximálna rýchlosť 100 km/h
D 001.02 Maximálna rýchlosť 80 km/h
D 001.03 Maximálna rýchlosť 60 km/h
D 001.04 Maximálna rýchlosť 50 km/h
D 001.05 Maximálna rýchlosť 40 km/h
D 001.06 Maximálna rýchlosť 30 km/h
D 001.07 Maximálna rýchlosť 20 km/h
D 001.08 Maximálna rýchlosť 15 km/h

Kategórie: