Dopravný štítok #D006

Maximálna výška vozidla (prosím napíšte aká výška má byť na štítku)

Napíšte aká hodnota má byť na štítku (napr. 80 km)
Cena za kus

Maximálna výška vozidla

Kategórie: