Dopravný štítok #D002

Napíšte aká hodnota tlaku má byť na štítku (napr. 650kPa)
Cena za kus

Možnosti textu v dopravnom štítku:

D 002.01 Označenie nápravového tlaku max. 500 kPa
D 002.02 Označenie nápravového tlaku max. 550 kPa
D 002.03 Označenie nápravového tlaku max. 600 kPa
D 002.04 Označenie nápravového tlaku max. 650 kPa
D 002.05 Označenie nápravového tlaku max. 700 kPa
D 002.06 Označenie nápravového tlaku max. 750 kPa

Kategórie: