Kombinovaný štítok #KM003

Cena za kus

Kombinovaný bezpečnostný štítok:

VYSOKÉ NAPÄTIE – ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ DOTÝKAŤ SA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ !

NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI !

VSTUP ZAKÁZANÝ

Kategórie: