Monitorovaný priestor #KT002

Tabuľka označujúca monitorovaný priestor.