Monitorovaný priestor #KT004

Tabuľka vyhovujúca na označenie monitorovaných priestorov v súlade s GDPR.

Cena za kus

Tabuľka vyhovujúca na označenie monitorovaných priestorov v súlade s GDPR.

Nové označenie, musí obsahovať informácie navyše – minimálne základné údaje o prevádzkovateľovi a kde sa dotknutá osoba dozvie viac informácií o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – napríklad na webovej stránke prevádzkovateľa.