Monitorovaný priestor #KT005

Tabuľka označujúca monitorovaný priestor.