#MV019 – Rybička

Označenie na motorové vozidlo – Rybička kresťanstvo – môžete napísať akej farby má byť rybička (šírka 120 mm)

Označenie na motorové vozidlo – Rybička – kresťanstvo

Samolepka je vyrezaná bez pozadia.

Prosím píšte iba základné farby akej má byť rybička.

Kategórie: