Príkazový štítok #M005

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 005.01 Používaj vhodnú ochrannú obuv

M 005.02 Pracuj v ochrannej obuvi!

M 005.03 Ochrannú obuv si nechaj obutú!

Kategórie: