Príkazový štítok #M011

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 011.01 Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlás u vedúceho!
M 011.02 Len tu pracuj!
M 011.03 Len tu vystupuj!
M 011.04 Pracuj len pod dozorom poverenej osoby!
M 011.05 Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník
M 011.06 Ochranný kryt zlož, len keď je zariadenie v pokoji!
M 011.07 Čisti – opravuj – nastavuj len keď je zariadenie v pokoji!
M 011.09 Pred odchodom zatvor prívod plynu!
M 011.10 Pred odchodom vypni prúd!
M 011.11 Pri nebezpečenstve stlač tlačidlo!
M 011.12 Vypni v nebezpečenstve!
M 011.17 Pracuj len s neiskriacim náradím!
M 011.18 Uvoľni dopravný priestor!
M 011.19 Vymedzený priestor musí zostať vždy voľný!
M 011.20 Prechádzaj opatrne!
M 011.21 Zabezpeč proti samovoľnému pohybu!
M 011.22 Hasiť pieskom!

Kategórie: