Príkazový štítok #M006

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 006.01 Používaj vhodné ochranné rukavice!

M 006.02 Pracuj v ochranných rukaviciach!

M 006.03 Pracuj len v izolačných rukaviciach!

M 006.04 Ochranné rukavice si nechaj na rukách!

Kategórie: