Príkazový štítok #M001

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 001.01 Používaj vhodné ochranné okuliare!

M 001.02 Prístup len vo vhodných ochranných okuliaroch

M 001.03 Pracuj s vhodnými ochrannými okuliarmi!

M 001.04 Ochranné okuliare si nechaj nasadené!

Kategórie: