Príkazový štítok #M010

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 010.01 Pre chodcov

M 010.02 Len pre chodcov

M 010.03 Použi priechod pre chodcov!

M 010.04 Cesta vyhradená pre chodcov

Kategórie: