Príkazový štítok #M020

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 020.01 Použi okuliare a chrániče sluchu!

M 020.02 Pracuj v okuliaroch a s chráničmi sluchu!

M 020.03 Okuliare ani chrániče sluchu neskladaj!

Kategórie: