Príkazový štítok #M004

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 004.01 Používaj vhodnú ochrannú masku!

M 004.02 Vstup len v ochrannej maske!

M 004.03 Pracuj v ochrannej maske!

M 004.04 Používaj ochranný filter!

M 004.05 Používaj respirátor proti prachu!

M 004.06 Ochrannú masku si nechaj nasadenú!

Kategórie: