#PV018 – Označenie potrubí pre skupinu 8 – Tekutiny horľavé

Označenie potrubí pre skupinu 8 – Tekutiny horľavé