#PV017 – Označenie potrubí pre skupinu 7 – Kyseliny a tekutiny povahy zásaditej

Označenie potrubí pre skupinu 7 – Kyseliny a tekutiny povahy zásaditej