Výstražný štítok #W002

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 002.01 Pozor nebezpečenstvo výbuchu!

W 002.02 Pozor nebezpečenstvo výbušniny!

W 002.03 Pozor nebezpečenstvo výbuchu prachu!

W 002.04 Pozor nebezpečenstvo výbuchu horľavých pár!

W 002.05 Pozor nebezpečenstvo výbuchu plynu!

W 002.09 Pozor, neodvetraný priestor, nebezpečenstvo výbuchu!

Kategórie: