Výstražný štítok #W003

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 003.01 Prudký jed …………………………………………….

W 003.02 Pozor, jed!

W 003.03 Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami

W 003.04 Zamorené plynom

W 003.05 Nebezpečenstvo otravy plynom

W 003.06 Nebezpečenstvo otravy výfukovými plynmi

W 003.07 Pozor, neodvetraný priestor!

W 003.08 Nebezpečenstvo zadusenia ……………………

W 003.09 Nebezpečenstvo otravy …………………………

W 003.10 Nebezpečná chemická látka

Kategórie: