Výstražný štítok #W017

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 017.01 Nebezpečenstvo omrznutia

W 017.02 Pozor, nebezpečne nízka teplota!

W 017.03 Pozor, nebezpečenstvo omrznutia!

W 017.04 Pozor, prúdenie chladného vzduchu!

W 017.05 Pozor, teplota nižšia ako ………. °C!

Kategórie: