Výstražný štítok #W009

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 009.01 Pozor, nebezpečenstvo!

W 009.02 Pozor, nízke dvere!

W 009.03 Pozor, nízky prierez!

W 009.04 Pozor, úzky prierez!

W 009.07 Pozor, žeriav!

W 009.08 Pozor, auto!

W 009.09 Pozor, vlak!

W 009.16 Pozor, na zariadení sa pracuje!

W 009.17 Pozor, zariadenie sa opravuje!

W 009.19 Rizikové pracovisko!

W 009.20 Pozor, kotol je bez vody!

W 009.21 Pozor, zatvorené!

W 009.22 Pozor, otvorené!

W 009.23 Nebezpečenstvo úrazu

W 009.24 Nebezpečenstvo zásahu pohyblivou časťou

W 009.25 Pozor, pri jazde!

W 009.26 Pozor, padajúce kamene!

W 009.27 Pozor, lom!

W 009.28 Nebezpečenstvo zosuvu pôdy

W 009.29 Nebezpečenstvo utopenia

W 009.30 Pozor, nebezpečenstvo infekcie!

W 009.31 Nebezpečenstvo nákazy …………………….

W 009.32 Pozor, voda na pitie len po prevarení!

Kategórie: