Zákazový štítok #P002

Zákazový štítok, ktorý zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

Značky zákazu je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, v ktorých by voľným vstupom bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole „Text na tabuľke alebo iná úprava“.

P002.01 Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom

P002.02 Zákaz fajčiť a vstupovať s plameňom
P002.03 Zákaz fajčenia a prístupu s plameňom
P002.04 Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom
P002.05 Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu ……….. m