Zákazový štítok #P006

Zákazový štítok, ktorý zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

Značky zákazu je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, v ktorých by voľným vstupom bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole „Text na tabuľke alebo iná úprava“.

P006.01 Nepovolaným vstup zakázaný

P006.02 Vstup zakázaný

P006.03 Nevstupuj!

P006.04 Nevstupuj na trať!

P006.05 Stoj! Dopravný priestor

P006.06 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!

P006.07 Výstup zakázaný

P006.09 Nevstupuj! Opravuje sa

P006.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný

P006.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!

P006.12 Nepribližuj sa!