Príkazový štítok #M002

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 002.01 Používaj vhodnú ochrannú prilbu!

M 002.02 Vstup len v ochrannej prilbe

M 002.03 Pracuj v ochrannej prilbe!

M 002.04 Ochrannú prilbu si nechaj nasadenú!

Kategórie: