Príkazový štítok #M009

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 009.01 Použi zabezpečovacie pásy!

M 009.02 Zaisťuj sa ochranným pásom!

M 009.03 Zaisťuj sa ochranným pásom a lanom!

Kategórie: