Príkazový štítok #M014

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

M 014.01 Pred prácou odpojiť!

M 014.02 Vypni pred začiatkom práce!

M 014.03 Pred obsluhou vypni!

M 014.04 Pred vstupom vypni!

M 014.05 Vypni obe strany!

M 014.06 Vypni aj verejné osvetlenie!

M 014.07 Pred vstupom vypni vypínač!

M 014.09 Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriava!

M 014.10 Pred výstupom na žeriav vypni hlavný trolej!

Kategórie: