#PV002 – Hydrant

Hydrant – podzemná vodovodná armatúra