#PV019 – Označenie potrubí pre skupinu 9 – Tekutiny nehorľavé

Označenie potrubí pre skupinu 9 – Tekutiny nehorľavé