#PV010 – Požiarna voda

Orientačná tabuľka – označenie trasy vody